Benefity.cz - Naše stravenka přechází pod společnost Benefity a.s

Naše stravenka přechází pod společnost Benefity a.s

Benefity rozšířili svou nabídku

novinky ben fin cz

 

Naše stravenka, která působila na českém trhu od roku 2017 jako produkt Lidlu Česká republika, přechází v říjnu na společnost Benefity a.s. Na převzetí portfolia zákazníků, akceptačních míst i technologie zpracování papírových a elektronických stravenek se obě společnosti domluvily k 1.10.2021.

 

Se změnami, které z převodu vyplývají se můžete seznámit zde:

Změny pro zaměstnavatele

Změny pro zaměstnance

Změny pro restaurace

Změny pro dodavatele 

 

Pečujeme o zaměstnance těchto firem