Optimální hodnota stravenky je 194 Kč

Z důvodu rostoucí inflace se podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí (č.467/2022 Sb.) zvýšil optimální příspěvek na stravování z pohledu daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele.

Tím se zvyšuje i částka, při které je stravenka pro zaměstnance i zaměstnavatele nejvýhodnější z hlediska zdanění. Hodnota optimální stravenky je tak 194 korun.

Díky nejvýhodnější hodnotě stravenky si může zaměstnavatel uplatnit maximální částku podle zákona o dani z příjmů jako daňově uznatelný náklad.Zaměstnanec zároveň dostane nejvyšší hodnotu stravenky s nejnižším doplatkem.

Zvýšení optimální hodnoty stravenky dává firmám příležitost k tomu, jak za daňově výhodných podmínek zlepšit odměňování zaměstnanců a pomoci jim čelit růstu spotřebitelských cen.