Naše stravenka přechází pod společnost Benefity a.s

Naše stravenka, která působila na českém trhu od roku 2017 jako produkt Lidlu Česká republika, přechází v říjnu na společnost Benefity a.s. Na převzetí portfolia zákazníků, akceptačních míst i technologie zpracování papírových a elektronických stravenek se obě společnosti domluvily k 1.10.2021.

Se změnami, které z převodu vyplývají se můžete seznámit zde:

Změny pro zaměstnavatele

Změny pro zaměstnance

Změny pro restaurace

Změny pro dodavatele