Informácie o spracovaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti by sme radi informovali o spracovaní ich osobných údajov uvedených v životopise (a prípadne aj motivačnom liste), ktorý nám poskytol priamo uchádzač o zamestnanie alebo spolupracujúca personálna agentúra, prípadne osobných údajov získaných počas výberového konania.

1. Účel spracovania a právny základ spracovania

1.1 Účelom spracovania poskytnutých osobných údajov je uskutočnenie výberového konania na voľnú pozíciu.
2.1 Právnym dôvodom tohto spracovania je náš oprávnený záujem.

2. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžeme odovzdávať nasledujúcim subjektom:

  • našim spracovateľom

3. Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje budeme mať na vyššie uvedený účel uložené iba po dobu výberového konania, tzn. iba do okamihu výberu nového zamestnanca na túto voľnú pozíciu.

4. Práva subjektov údajov

Uchádzači o zamestnanie majú v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov tieto práva:

  • právo na prístup k osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie
  • právo na obmedzenie spracovania
  • právo vzniesť námietku
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu