HELP LINE 840 236 236 Kontakt

BENEFITY Bonus

Modul BENEFITY Bonus posouvá svobodu v čerpání zaměstnaneckých benefitů na úroveň, kterou nelze popsat jinak, než jako „nadčasovou".

Váš zaměstnanec se sám rozhodne, jak naloží se svou odměnou (ať už měsíční, kvartální nebo roční) – jakou její část si převede do cafeterie BENEFITY, a jakou část si nechá vyplatit ve mzdě.

Proč je pro zaměstnance výhodné převést odměnu do cafeterie?

Jeden argument za všechny – odměna převedená na body v cafeterii je daňově výhodná. Váš zaměstnanec získá více prostředků, které může okamžitě investovat do svého vzdělání, zdraví, sportovního a kulturního vyžití nebo zasloužené rekreace.

Nepeněžní odměna takto využitá je z pohledu zaměstnance osvobozená od srážky daně a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Jak modul BENEFITY Bonus funguje v praxi?

Zaměstnanec dostane prostřednictvím aplikace informaci, že na něj čeká odměna v určité výši. A začíná běžet lhůta (zpravidla týdenní), ve které se rozhodne, jak s odměnou naloží.

Jakmile lhůta vyprší, část odměny, kterou si zaměstnanec sám určil, se promění na jeho benefitní body. Zbytek odměny pak putuje k jeho hrubé mzdě.

Kontakt

BENEFITY a.s.

Poděbradská 924/46b

190 00 Praha 9

Fakturační adresa:

Zelená 1990/27,

160 00 Praha 6

IČO: 27095231

DIČ: CZ27095231